“Được thành lập vào năm 2017, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên (TTTS) sản xuất sản phẩm hố ga nhựa duy nhất trên thị trường, tích hợp cả công nghệ chống tràn ngược dòng chảy và thu hồi rác thải rắn. Công ty cũng đang sở hữu bằng sáng chế cho công nghệ này và được công nhận tại hơn 150 quốc gia. Độc quyền bán sản phẩm hố ga nhựa này tại toàn bộ thị trường Việt Nam, TTTS hoàn toàn có khả năng nắm bắt thị trường và tăng trưởng theo cấp số nhân.

Kết hợp kinh nghiệm tuyệt vời, khả năng R & D toàn diện cùng với lộ trình sản phẩm và kinh doanh rõ ràng, năng lực của TTTS sẽ tiếp tục vượt trội bằng cách hỗ trợ nhiều khách hàng chuyển đổi thành doanh nghiệp “xanh”, cũng như hỗ trợ tích cực cho vấn nạn biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Chiến lược “kinh doanh dựa trên hiệu suất công nghệ cao” của chúng tôi dựa trên chuyên môn trong việc ngăn chặn dòng chảy ngược để giúp khách hàng ở mức cao nhất trong trường hợp lũ lụt xảy ra ở mọi nơi trên toàn cầu. Vì vậy, sản phẩm này rõ ràng tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông của chúng tôi. Thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên ngành, khả năng cung cấp các dịch vụ và khả năng công nghệ, chúng tôi tiếp tục xác định xu hướng kinh doanh và công nghệ mới và phát triển các giải pháp nhằm giúp khách hàng ngăn chặn lũ lụt và giảm thiểu rủi ro.

Là một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực này này có đầy đủ khả năng sản xuất sản phẩm hố ga và giải pháp riêng khác, TTTS tự hào là một trong những nhà cung cấp giải pháp hố ga nhựa hàng đầu có nguồn gốc ở Đông Nam Á. TTTS có chuyên môn kỹ thuật thông qua hơn một thập kỷ tích lũy kinh nghiệm về triển khai dự án và kinh nghiệm R & D. Cùng với sự hợp tác công nghệ bên ngoài của chúng tôi, TTTS đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới trong công nghiệp ngăn chặn dòng chảy ngược và thu hồi rác thải rắn. “